Apnakvindinimo paslaugos Pagalbos šeimai padalinyje

Laikino apnakvindinimo paslauga — tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (buitinių, asmens higienos) suteikimas krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
Paslaugos teikimo trukmė: 1 kartas ne ilgiau kaip 3 paros.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl laikino apnakvindinimo  paslaugų gavimo kreipiasi į Kretingos socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133 C, Kretinga    ( tel. 8445 789 88, 8 445 789 89) ar į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių (tel. 8445 530 68, 8 445 761 72).