Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

       Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga – tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
       Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas:

  • informuoja apie įstaigas, kuriose tvarkomi asmens dokumentai, skiriama piniginė socialinė parama, nemokamas maitinimas mokykloje, tikrinama sveikata, teikiama vaikų ugdymo ir priežiūros paslauga, skiriama teisinė nemokama pagalba ir kt.;
  • konsultuoja, kaip spręsti šeimoje iškylančias problemas, kartu ieškoma veiksmingų problemų sprendimo būdų;
  • teikia tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
  • bendrauja su šeima (asmeniu) vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais sprendimo bei kitais aktualiais klausimais;
  • teikia kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus;
  • skatina šeimų suaugusių narių profesinį aktyvumą, siekiant išvengti nedarbo, ragina aktyviau integruotis į darbo rinką;
  • mažina šeimų (asmenų) socialinę izoliaciją, siekiant integracijos į visuomenę.

       Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos visose Kretingos rajono seniūnijose ir Kretingos mieste.