Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje

Dienos veiklos centro padalinys – SPC, įsteigto Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir finansuojamo iš savivaldybės biudžeto, struktūrinis padalinys, teikiantis dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims institucijoje.

Tikslas – organizuoti institucijoje dienos socialinę globą senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia, siekiant išsaugoti asmens savarankiškumą gyvenamojoje ir kt. aplinkoje, palaikant ir ugdant socialinius įgūdžius tuo pačiu sudarant galimybę šeimos nariams, artimiesiems derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje teikiamos Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems, stokojantiems aktyvios socialinės veiklos, bendravimo, užimtumo ir pan. bei nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujantiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms bei kitiems asmenims, kuriems reikalingos socialinės paslaugos.

Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia Dienos veiklos centro padalinyje skiriamos Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimu.

Dienos socialinės globos paslaugos Padalinyje teikiamos 11 mėnesių per metus, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Dienos veiklos centro padalinyje senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.

Bendrosios socialinės paslaugos:

● informavimo (teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą);

● konsultavimo (kartu su socialiniu darbuotoju analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų);

● maitinimo organizavimo (organizuojamas asmens maitinimas pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytą dienos maitinimo piniginę normą);

● transporto organizavimo (pagal poreikį suteikiamos transporto paslaugos asmeniui atvežti į Padalinį ir parvežti iš jos);

● sociokultūrinės (organizuojami meninės raiškos, sporto, rankdarbių ir kt. užsiėmimai, įvairūs pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis; organizuojamos tradicinės ir kt. šventės, išvykos, ekskursijos, įvairių kultūrinių renginių lankymas, teikiamos bibliotekos paslaugos, organizuojami konkursai, varžybos, turnyrai, viktorinos, stalo žaidimai ir kt.);

● asmeninės higienos ir priežiūros (pagal asmens poreikį Padalinyje asmeniui organizuojamos skalbimo, dušo paslaugos);

● kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Specialiosios socialinės paslaugos:

● socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (sudaromos sąlygos bendravimui, organizuojamas kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, organizuojami darbinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, organizuojamos talkos ir kt.);

● dienos socialinė globa institucijoje.