Laikino apgyvendinimo paslaugos Pagalbos šeimai padalinyje

Laikino apgyvendinimo paslauga — tai visuma paslaugų, kurios asmeniui (šeimai) teikiamos krizių atvejais, asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, nepilnametėms motinoms su vaikais, asmenims su nepilnamečiais vaikais, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, SPC Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenusiems vaikams, sulaukusiems pilnametystės (iki 24 amžiaus), jų mokymosi ar studijų atostogų metu, socialinės rizikos asmenims, netekusiems būsto ir po medicininės reabilitacijos, siekiant integruoti juos į visuomenę.

Paslaugos teikimo trukmė: iki 6 mėn. esant būtinybei ir ilgiau.

Kur kreiptis?
Dėl laikino apgyvendinimo paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) kreipiasi į Kretingos socialinių paslaugų centrą Klaipėdos g. 133 C, Kretinga (tel. 8445 789 88, 8 445 789 89) ar į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių (tel. 8445 530 68, 8 445 761 72).