Naujienos

Globos centras organizuoja tęstinius GIMK programos mokymus

     Kretingos socialinių paslaugų centro globos centras 2023 rugsėjo 28 ir 29  dienomis budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus), įtėvius ir BVGN  darbuotojus kviečia į tęstinius GIMK programos mokymus temomis „Savivertės suvokimas ir vertinimas“ ir „Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės supratimas.

  Mokymai vyks Kretingos socialinių paslaugų centre, Klaipėdos g. 133C,  Kretinga. Mokymų pradžia - 10 val., trukmė – 4 val.

 

   Daugiau informacijos telefonais: 867651095, 867575261.

   #vaikaiyravaikai  #tugalitaptinamais

Kokią pagalbą galima gauti?

NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSKALSTAMŲ VEIKŲ

Lietuvoje veikia pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistema ir pagalbos tarnybų tinklas.

Šiuo metu yra 25 akredituotos pagalbos tarnybos, kurios teikia pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. Pernai suteikta apie 17 tūkst. įvairių paslaugų nukentėjusiems žmonėms.

Plačiau skaitykite -  https://bit.ly/3FZIvLg

Seminaro akimirkos

     Siekiant sustiprinti Kretingos socialinių paslaugų centro kolektyvo narių tarpusavio santykius ir emocinį atsparumą, dvi dienas įstaigoje buvo organizuoti lektoriaus Vygando Pikčiūno mokymai "Emocinio atsparumo stiprinimas, kolektyvo palankių santykių kūrimas". Seminaro metu klegėjo juokas, darbuotojai „pasikrovė“ gerų emocijų kelioms savaitėms

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovų vizitas

    Mūsų Dienos centro senjorus aplankė gausus būrys svečių iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacijos - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus tinklo vadovė Ingrida Tauperytė, Klaipėdos skyriaus vadovė Jolanta Jonikienė, Palangos skyriaus vadovė Lilija Žukauskienė, Klaipėdos skyriaus programos "Šilti apsilankymai" koordinatorė Neringa Šteimantienė, dvi Raudonojo Kryžiaus savanorės Ramunė Liukienė ir Reda Simanavičienė. Apsilankymo tikslas buvo pasveikinti visus su Šv.

Kviečiame savanoriauti

DĖMESIO!!!
2022 metų rugsėjo 27 dieną Kretingos socialinių paslaugų centrui buvo suteikta Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacija. Maloniai kviečiame 2023 metais 14-29 metų jaunuolius savanoriauti, įgyti patirties ir išbandyti save naujose veiklos srityse.
Savanoriška individuali arba grupinė veikla gali būti vykdoma:
• su į įstaiga kasdien atvykstančiais 7-18 metų vaikais, kuriems teikiama vaikų dienos socialinė priežiūra;
• su senjorais, kuriems institucijoje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos;