Tvarkos, aprašai

Kretingos socialinių paslaugų centro darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos sudarymo

Kretingos SPC globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos darbo reglamentas

Įsakymas dėl Kretingos SPC globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos darbo reglamento patvirtinimo

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika Kretingos socialinių paslaugų centre

Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojų darbo etikos kodeksas

Kretingos SPC vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Kretingos SPC direktorės įsakymas dėl darbo organizavimo

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kretingos SPC taisyklės

Kretingos SPC direktoriaus įsakymas "Dėl saugaus elgesio darbe esant COVID-19 grėsmei vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo"

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose organizavimo, skyrimo ir teikimo tvarkos apra

Vidaus tvarkos taisyklės, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašas

Kretingos socialinių paslaugų centro paslaugų sąrašas ir kainos

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kretingos Socialinių paslaugų SPC politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Kretingos SPC darbo tvarkos taisyklės

 

 

Daugiau informacijos