Socialinės priežiūros paslaugos Dienos centro padalinyje

Dienos centro padalinys – Kretingos rajono savivaldybės tarybos Socialinių paslaugų centre įsteigtas ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto struktūrinis padalinys, organizuojantis dienos veiklą vaikams, augantiems šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, bei nepasiturinčių gyventojų šeimose augantiems vaikams.

Tikslas – teikiant kompleksinę pagalbą socialinių problemų turinčiose, mažas pajamas gaunančiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimoms,  pagerinti jų gyvenimo kokybę, sumažinti socialinę atskirtį ir padėti vaikui įgyti sociokultūrinį raštingumą. 

Socialinės paslaugos vaikams Dienos centro padalinyje teikiamos Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems lankantiems priešmokyklinio ugdymo grupę ar besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje 6 – 18 metų vaikams, augantiems šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, vaikams, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, ir jų šeimoms.

Socialinės paslaugos vaikams Dienos centro padalinyje skiriamos Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimu.

Paslaugos vaikams Padalinyje teikiamos 11 mėnesių per metus, darbo dienomis laisvu nuo pamokų laiku ir mokinių atostogų metu.

Dienos veiklos centro padalinyje teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.

Bendrosios socialinės paslaugos:

●    informavimo (teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą);

●    konsultavimo (kartu su socialiniu darbuotoju analizuojama asmens probleminė situacija ir 

ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų);

●    maitinimo organizavimo (organizuojamas asmens maitinimas pagal Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos nustatytą dienos maitinimo piniginę normą);

●    transporto organizavimo (pagal poreikį suteikiamos transporto paslaugos asmeniui atvežti į Padalinį ir parvežti iš jo);

●    sociokultūrinės (organizuojami meninės raiškos, sporto, rankdarbių ir kt. užsiėmimai, įvairūs pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis; organizuojamos tradicinės ir kt. šventės, išvykos, ekskursijos, įvairių kultūrinių renginių lankymas, vaikui organizuojamos vasaros poilsio stovyklos, teikiamos bibliotekos paslaugos, sudaromos sąlygos mokytis kompiuterinio raštingumo pagrindų ir kt., organizuojami konkursai, varžybos, turnyrai, viktorinos, stalo žaidimai, vaikui teikiama pagalba pamokų ruošoje ir kt.);

●    asmeninės higienos ir priežiūros (pagal asmens poreikį Padalinyje asmeniui organizuojamos skalbimo, dušo paslaugos);

●    kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Specialiosios socialinės paslaugos:

●    socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (sudaromos sąlygos bendravimui, organizuojamas kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, organizuojami darbinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, organizuojamos talkos ir kt.).