Pagalbos į namus paslaugos

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS
•    Pagalbos į namus paslaugos teikiamos Kretingos rajono suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
•    Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę;
•    Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:
o    suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 
o    senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 
o    kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo. 

Pagalba į namus skiriama:
•    nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį; 
•    priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus; 
•    pasirašius pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį. 

•    Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas:
•    mokėjimo už pagalbą į namus dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir gali būti nustatytas tik pinigine išraiška; 
•    asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (1 VRP - 122 Eur, nuo 2018-01-01), pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai; 
•    Mokėjimas už Pagalbos į namus paslaugas nustatomas vadovaujantis  Mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašu patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-356 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-310 redakcija)

Dėl pagalbos į namus paslaugų Kretingos rajono gyventojai kreipiasi į Kretingos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos skyrių  (tel. 8 445 513 09)
Dėl informacijos apie teikiamas paslaugas į Kretingos socialinių paslaugų centrą                                      (tel. 8 445 789 88, 8 445 789 89).