Neįgaliesiems

Puslapio mastelį galite keisti naudodami Ctrl ir klavišus:

+ - didinti

0 - grąžinti pradinį mastelį

- - mažinti

 

Klavišų kombinacija Veikimas
Aštuonias sekundes laikykite nuspaudę dešinįjį klavišą SHIFT Filtravimo klavišų įjungimas ir išjungimas
Kairysis Alt + kairysis Shift + Print Screen (arba PrtScn) Įjungti arba išjungti kontrastingą vaizdą
Kairysis Alt + kairysis Shift + Num Lock Pelės klavišų įjungimas ir išjungimas
Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT Klavišų fiksavimo įjungimas ir išjungimas
Penkias sekundes laikykite nuspaudę klavišą Num Lock Perjungimo įgarsinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas
Windows logotipo klavišas + U Atidaryti Lengvos prieigos neįgaliesiems centrą