Gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo paslaugos

       Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio "Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje" pakeitimais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-57 „Dėl pavedimo vertinti ir rengti išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus“, Kretingos socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. 

 Vertinamos šios sritys:

- Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas).

- Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

- Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.

- Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.

- Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.

- Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Vertina ir išvadą rengia: 

Socialinė darbuotoja Simona Antonenkova

Tel. 8 676 52338,  el.p.  technika@spc.kretingos.lt

Socialinė darbuotoja Inesa Blyžaitė

Tel. 8 676 52139, el.p. inesa.kriukiene@spc.kretingos.lt

Socialinė darbuotoja Edita Kucharskienė

Tel. 8 646 45263, el.p. edita.kucharskiene@spc.kretingos.lt Susiję teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įsakymas "Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"