Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos

       Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos sudėtis:
•    Informavimas,
•    konsultavimas, 
•    tarpininkavimas ir atstovavimas, 
•    apgyvendinimas,
•    psichologinė – psichoterapinė pagalba, 
•    minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas;
•    kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas,
•    darbo įgūdžių ugdymas,
•    pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas, 
•    apsaugos organizavimas,
•    kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos gavėjai:
•    Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,
•    senyvo amžiaus asmenys,
•    kiti socialinę riziką patiriantys asmenys
Nakvynės namuose negali būti apgyvendinami asmenys, apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų, sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Nakvynės namų gyventojų, darbuotojų sveikatai ir saugumui.
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos yra mokamos pagal Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisijos priimtą sprendimą.

Paslaugos trukmė – iki 12 mėn. ar ilgiau

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, gali kreiptis į:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių
Adresu: J. K. Chodkevičiaus g.10 LT-97130 Kretinga
Telefonas: (8-445) 51309

Kretingos socialinių paslaugų centrą Nakvynės namus
Adresu: Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretinga
Telefonai: 86 464 5263    86 465 1738       
El. paštas edita.kucharskiene@spc.kretingos.lt