Naudingos nuorodos

 

Pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenis Kretingos rajone

 

Emocinė ir psichologinė pagalba telefonu visoms amžiaus grupių žmonėms:

https://rb.gy/y7xuqb

Pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims:

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)

 

Pagalbą teikiančios tarnybos 2023 m.:

Pagalbą teikiančios tarnybos 2023 m. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)

 

Pagalbos tarnybų priežiūros akreditacija:

Pagalbos tarnybų priežiūros akreditacija | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lrv.lt)

 

Elektroninis leidinys „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?"

Elektroninis leidinys „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?" | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)

 

Lietuvos Respublikos 2021 m. sausio 14 d. Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas Nr. XIV-169:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce7d8910571711eba1f8b445a...

 

Aukščiausios valstybės valdymo institucijos:

LR Seimas

LR Vyriausybė

LR Prezidentas

 

Ministerija ir jai pavaldžios institucijos:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM

Neįgaliųjų reikalų departamentas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Sodra) prie SADM

Užimtumo tarnyba prie SADM

 

Savivaldybė:

Kretingos rajono savivaldybė