Laisvos darbo vietos

  

Siūlome darbą SOCIALINIAM DARBUOTOJUI (Pagalbos šeimai padalinys

Darbo pobūdis: planuoja ir teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima SPC ar kitose sutartose vietose, bendraujant su šeima kitomis priemonėmis; teikia šeimai jos situacijos gerinimui reikalingą informaciją ir žinias; tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių: psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  • turėti įgijęs aukštąjį socialinio darbo ar šiai studijų krypčiai prilyginamą išsilavinimą;
  • būti susipažinus ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinių paslaugų katalogu, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, ir kitais teisės aktais. Susipažinus su Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymu, dirbti laikantis jame išdėstytais reikalavimais.
  • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
  • žinoti raštvedybos pagrindus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.
  • gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, dirbti Dokumentų valdymo sistema „Kontora“;
  • gebėti vertinti ir apibendrinti socialines problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

 

Darbo krūvis 1 etatas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,94

Neterminuota darbo sutartis

Nuoroda į skelbimą:  https://rb.gy/h8txf4

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:

Asmens dokumento kopija;

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

Gyvenimo aprašymas (CV);

Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

 

 

 

 

Kretingos socialinių paslaugų centras ieško individualios priežiūros darbuotojo(-s), slaugytojo padėjėjo(-s). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,76, suminė darbo laiko apskaita. Darbo sutartis terminuota šešiems mėnesiams.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 676 47379

 

 

 

Kretingos socialinių paslaugų centras ieško valytojo(-s), aplinkos tvarkytojo(-s) 0,5 etatu. Mokamas minimalus atlyginimas. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 676 47379