Laikino apnakvindinimo paslaugos

Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
Laikino apnakvindinimo paslaugos sudėtis:
•    nakvynės suteikimas;
•    informavimas,
•    tarpininkavimas ir atstovavimas,
•    minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušas) organizavimas;
•    minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlė) organizavimas;
•    esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz. Palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas.

Paslaugos trukmė – teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.
Laikino apnakvindinimo paslauga nemokamai teikiama kasdien nuo 20.00 val. iki 8.00 val. 
Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikinai apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Asmuo, kuriam reikalinga laikino apnakvindinimo paslauga, kreipiasi į
Kretingos socialinių paslaugų centro
Nakvynės namus
Adresu: Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretinga
Telefonai: 86 465 1738       86 464 5263