Naujienos

Kviečiame savanoriauti

DĖMESIO!!!
2022 metų rugsėjo 27 dieną Kretingos socialinių paslaugų centrui buvo suteikta Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacija. Maloniai kviečiame 2023 metais 14-29 metų jaunuolius savanoriauti, įgyti patirties ir išbandyti save naujose veiklos srityse.
Savanoriška individuali arba grupinė veikla gali būti vykdoma:
• su į įstaiga kasdien atvykstančiais 7-18 metų vaikais, kuriems teikiama vaikų dienos socialinė priežiūra;
• su senjorais, kuriems institucijoje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos;

Darbo krūvis – 1,0 etatas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos – 5,6 – 7,5 baziniais dydžiais.

Darbo pobūdis – darbas su senais ir neįgaliais asmenimis jų namuose.

Sudaroma terminuota darbo sutartis (4 metams, projekto vykdymo laikotarpiu) su galimybe pratęsti į neterminuota darbo sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

SIŪLOME DARBĄ SOCIALINIAM DARBUOTOJUI

Darbo krūvis – 1,0 etatas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos - 7,8 – 8,1 baziniais dydžiais.

Darbo pobūdis – darbas su riziką patiriančiomis šeimomis.

Sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

- turėti įgijęs aukštąjį socialinio darbo ar šiai studijų krypčiai prilyginamą išsilavinimą;