Naujienos

IEŠKOME SOCIALINIO DARBUOTOJO

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IEŠKO SOCIALINIO DARBUOTOJO
Darbo krūvis – 1,0 etatas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos - 7,5 – 8,3 baziniais dydžiais.
Darbo pobūdis – darbas su šeimomis.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
-    turėti įgijęs aukštąjį socialinio darbo ar šiai studijų krypčiai prilyginamą išsilavinimą;

IEŠKOME SOCIALINIO DARBUOTOJO

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IEŠKO SOCIALINIO DARBUOTOJO
Darbo krūvis – 1,0 etatas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos - 6,5 – 8,3 baziniais dydžiais.
Darbo pobūdis – darbas nakvynės namuose.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
-    turėti įgijęs aukštąjį socialinio darbo ar šiai studijų krypčiai prilyginamą išsilavinimą;

NACIONALIS GLOBOS CENTRŲ IR GLOBĖJŲ SĄSKRYDIS KAUNE

Nuo birželio 26 iki liepos 4 dienos visoje Lietuvoje vyko Globos savaitei skirti renginiai. Liepos 3 dieną Kretingos socialinių paslaugų centro Globos centras, kartu su kolegomis, globėjais ir globojamais vaikais, dalyvavo nacionaliniame Globos centrų ir globėjų sąskrydyje Kaune. Dalijamės šios dienos akimirkomis bei puikiomis emocijomis, o už paramą vaišėmis nuoširdžiai dėkojame HBH savininkei Radai Matulevičienei bei Baltuonių ūkio savininkams Vladui ir Vitalijai Baltuoniams.