Veiklos sritys

 Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto, maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugų asmenims organizavimas nustatyta tvarka;

• Gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;

• Pagalbos į namus paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims bei neįgaliesiems;

• Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose;

• Asmeninės pagalbos paslaugų teikimas neįgaliesiems;

• Socialinių paslaugų poreikio vertinimas Kretingos rajono gyventojams;

• Dienos socialinės globos institucijoje teikimas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia;

• Vaikų dienos socialinės priežiūros (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, maitinimo organizavimo, užimtumo, papildomo ugdymo, sociokultūrinių ir kitų) paslaugų vaikų dienos centre teikimas socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams;

• Individualios ir grupinės psichologinės pagalbos teikimas vaikams, suaugusiems, šeimoms, negalią turintiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, kitiems socialiai pažeistiems asmenims nei šeimoms;

• Socialinės priežiūros paslaugų teikimas šeimoms;

• Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;

• Globos centro funkcijų vykdymas;

• Socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos, prevencijos ir kitų su vykdoma veikla susijusių projektų, programų rengimas ir įgyvendinimas;

• Asmenų gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas;

• Suaugusių asmenų apgyvendinimas ir laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose;

Licencijos

Licencija socialinei globai (dienos) suaugusiems asmenims su negalia teikti

Licencija socialinei globai teikti (institucinė socialinė globa vaikiams)

Licencija socialinei globai namuose

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

Akreditacijos

Pakeitimas dėl vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo akreditacijos 2023-03-13

Akreditacija dėl vaikų socialinės priežiūros teikimo 2020-12-07

Pakeitimas dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo akreditacijos 2022-11-21

Akreditacija dėl socialinės priežiūros paslaugų keitimo 2021-12-28

 

 

Daugiau informacijos