Globos centro statistika

GIMK mokymai:

2020 metais Globos centre mokymai pagal GIMK programą organizuoti 1 grupei, kurioje paruošta:

●  budintys globotojai – 1 šeima;

●  globėjai (rūpintojai) – 1 šeima;

●  įtėviai – 1 šeima.

Globos centro statistika 2020 m. gruodžio 31 d:

●  budintys globotojai – 2 šeimos, 2 jose prižiūrimi vaikai;

●  globėjai giminaičiai – 19 šeimų, 25 jose globojami vaikai;

●  globėjai (rūpintojai) – 18 šeimų, 22 jose globojami vaikai.