Globos centro statistika

 

Mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą – 5 grupės, iš jų:

- pagal Pagrindinę programą - 1 grupė – 6 asmenys/3 šeimos, 2 grupė – 11 asmenų/6 šeimos;

- pagal Artimųjų giminaičių programą - 1 grupė - 3 asmenys/3 šeimos;

- pagal Specializuotą programą – 1 grupė – 6 asmenys/3 šeimos;

- pagal Tęstinę programą – 1 grupė -3asmenys/3 šeimos.

 

Parengta išvadų „Dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo ir/ar dalyvio veiklai – 20, iš jų:

- dėl pasirengimo budinčio globotojo veiklai – 4;

- dėl pasirengimo įvaikinti – 4;

- dėl pasirengimo globoti (rūpinti) – 10;

- dėl tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis - 2.

 

Naujai parengti asmenys/šeimos:

- budinčio globotojo veiklai -3 asmenys/3 šeimos,

- įvaikintojai – 4 asmenys/2 šeimos,

- globėjai (rūpintojai) artimieji giminaičiai – 2 asmenys/2 šeimos,

- globėjai (rūpintojai) giminaičiai konkretiems vaikams -3 asmenys/3 šeimos.

● Savipagalbos grupės:

- 1 grupė (globėjai (rūpintojai)) - 9 užsiėmimai/6 dalyviai;

- 2 grupė (Klaipėdos regiono budintys globotojai) – 2 užsiėmimai/10 dalyvių