Psichologinės pagalbos paslaugos

       Psichologinė pagalba teikiama Kretingos socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams, bei SPC darbuotojams, padedant spręsti kylančias emocines, elgesio, bendravimo bei kitas problemas.
Tikslas - padėti klientui konstruktyviai spręsti iškilusius konkrečius kasdienio gyvenimo sunkumus ar krizines situacijas, kai nebepadeda žinomi ankstesni sprendimų būdai. 
Asmeninė konsultacija – tai konfidencialus psichologės ir kliento pokalbis apie tai, kokia problema užgulė jo pečius, apie situaciją gyvenime, kurios nebegali išspręsti, o kentėti nebėra jėgų. Ieškojimas kur slypi kančios, nusivylimų, baimės ir nerimo priežastys. Suvokimas, kokiu principu veikia žmogaus protas, kas yra mintys, kodėl jos tokios neigiamos, iš kur kyla baimė ir visi kiti dalykai, kurie išsunkia gyvybines jėgas ir žmogus pavargsta gyventi. Apie tai, kur įmanoma atrasti ramybę, harmoniją ir laimę.
Efektyvios tėvystė mokymai - mokymuose kalbama apie vaikų raidos ypatumus, netinkamo elgesio priežastis, efektyvius drausminimo būdus. Tai tęstinis, psichologės vedamas, aštuonių susitikimų ciklas:
- vaiko raidos ypatumai;
-vaikų netinkamo elgesio priežastys ir kaip reaguoti tėvams;
-geresnio ryšio su vaiku kūrimas;
-savo ir vaiko jausmų pažinimas bei valdymas;
-pozityvi disciplina ir drausminimas;
- kitos mokymuose tėvams iškilusios temos.   
Savipagalbos grupių susitikimai globėjams(rūpintojams) ir įtėviams - grupėse laukiami visi rajono globėjai (rūpintojai), įtėviai ir budintys globotojai. Susitikimuose grupės nariai galės dalintis gyvenimiška patirtimi, analizuoti ją. Tai padės spręsti kiekvieną dieną kylančias problemas ar sunkumus. Susitikimai pagrįsti bendrumo jausmu, savitarpio supratimu, pasitikėjimu ir pagarba. Globėjai, girdėdami kitų patirtis, geriau suvoks savo problemas, lengviau ras jų sprendimo būdus. Žmonės, dalyvaujantys savipagalbos grupės veikloje, yra ne tik pagalbos gavėjai, bet ir pagalbininkai. Padėti kitiems reiškia padėti ir pačiam sau.
SPC bendruomenės konsultavimas – veikla susijusi su SPC darbuotojų švietimu, bendradarbiavimu, siekiant efektyviau spręsti paslaugų gavėjų problemas.

Meno terapija. Daugelis psichologų mano, kad meno terapija - tai papildoma ir šiuolaikiška gydomojo proceso galimybė, asmens sveikatinimo būdas, geros savijautos priemonė. Meno terapija – tai laisvas ir spontaniškas dalyvavimas dailės kūrybos procese, neturint jokių išankstinių nuostatų ir įgimtų įgūdžių. Imantis šios veiklos nereikia net mokėti piešti! Užsiėmimuose vyksta nenuspėjamas žaidimas dailės priemonėmis bei technikomis, siekiant pažinti save, o ne sukurti vertingą darbą. Daugybę metų slėptas emocines problemas žmogui nėra paprasta imti ir papasakoti. Piešimas leidžia tą padaryti lengviau ir jaučiantis saugiai. Piešiant, iš pasąmonės ima kilti vidiniai konfliktai, vaikystės prisiminimai, įvairūs jausmai. Meno terapija leidžia žmogui atskleisti savyje neatpažintas galimybes, surasti naujus problemų sprendimo būdus, pasisemti stiprybės.