Socialinės paslaugos šeimai

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos Pagalbos šeimai tarnyboje

       Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paskirtis: teikti pagalbą asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje. 
       Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, kitos paslaugos. 
       Paslauga skirta: socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, šeimoms, kitiems Kretingos rajono asmenims. 

Psichologinės pagalbos paslaugos

       Psichologinė pagalba teikiama Kretingos socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams, bei SPC darbuotojams, padedant spręsti kylančias emocines, elgesio, bendravimo bei kitas problemas.
Tikslas - padėti klientui konstruktyviai spręsti iškilusius konkrečius kasdienio gyvenimo sunkumus ar krizines situacijas, kai nebepadeda žinomi ankstesni sprendimų būdai. 

Laikino apgyvendinimo paslaugos Pagalbos šeimai tarnyboje

Laikino apgyvendinimo paslauga — tai visuma paslaugų, kurios asmeniui (šeimai) teikiamos krizių atvejais, asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, nepilnametėms motinoms su vaikais, asmenims su nepilnamečiais vaikais, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje gyvenusiems vaikams, sulaukusiems pilnametystės (iki 24 amžiaus), jų mokymosi ar studijų atostogų metu, socialinės rizikos asmenims, netekusiems būsto ir po medicininės reabilitacijos, siekiant integruoti juos į visuomenę.

Kineziterapijos, ergoterapijos ir masažo paslaugos

       Ergoterapija – pacientų funkcinių galimybių, atstatymas, palaikymas ar sutrikimų kompensavimas tiksline veikla. Ergoterapijos užsiėmimai organizuojami senyvo amžiaus žmonėms, bandant sugrąžinti ankstesnius įgūdžius arba išlaikyti visavertį, savarankišką gyvenimą. 
Užsiėmimų metu:
•    lavėja smulkioji motorika;
•    stiprėja nusilpę raumenys;
•    gerėja koordinacija;
•    didėja judesių amplitudė;
•    lavėja kognityvinės funkcijos.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

       Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga – tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
       Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.