Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

       Psichologinė pagalba teikiama Kretingos socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams, bei SPC darbuotojams, padedant spręsti kylančias emocines, elgesio, bendravimo bei kitas problemas.
Tikslas - padėti klientui konstruktyviai spręsti iškilusius konkrečius kasdienio gyvenimo sunkumus ar krizines situacijas, kai nebepadeda žinomi ankstesni sprendimų būdai. 

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS
•    Pagalbos į namus paslaugos teikiamos Kretingos rajono suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
•    Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę;
•    Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:
o    suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 

       Ergoterapija – pacientų funkcinių galimybių, atstatymas, palaikymas ar sutrikimų kompensavimas tiksline veikla. Ergoterapijos užsiėmimai organizuojami senyvo amžiaus žmonėms, bandant sugrąžinti ankstesnius įgūdžius arba išlaikyti visavertį, savarankišką gyvenimą. 
Užsiėmimų metu:
•    lavėja smulkioji motorika;
•    stiprėja nusilpę raumenys;
•    gerėja koordinacija;
•    didėja judesių amplitudė;
•    lavėja kognityvinės funkcijos.