Nakvynės namai

Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
Laikino apnakvindinimo paslaugos sudėtis:
•    nakvynės suteikimas;
•    informavimas,
•    tarpininkavimas ir atstovavimas,
•    minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušas) organizavimas;

       Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos sudėtis:
•    Informavimas,
•    konsultavimas, 
•    tarpininkavimas ir atstovavimas,