Seminaras "Emocinio atsparumo stiprinimas, kolektyvo palankių santykių kūrimas"

Seminaro akimirkos

     Siekiant sustiprinti Kretingos socialinių paslaugų centro kolektyvo narių tarpusavio santykius ir emocinį atsparumą, dvi dienas įstaigoje buvo organizuoti lektoriaus Vygando Pikčiūno mokymai "Emocinio atsparumo stiprinimas, kolektyvo palankių santykių kūrimas". Seminaro metu klegėjo juokas, darbuotojai „pasikrovė“ gerų emocijų kelioms savaitėms