POPIETĖ BARZDŽIŲ BENDRUOMENĖS CENTRE

Kretingos SPC lankstinukai

    Barzdžių kaimo teritorijoje susikūrusioje bendruomenėje gyvena darbštūs, vieningi, vieni kitais besirūpinantys žmonės. Aktyvi bendruomenė inicijuoja ir įgyvendina įvairius projektus, organizuoja sociokultūrinius renginius. Siekiama sutelkti ir įtraukti į veiklą kuo daugiau vietinių gyventojų. Žmogus, įsitraukęs į bendruomenės veiklą mokosi spręsti tiek asmenines, tiek bendruomenėje kylančias problemas. Bendruomenės nariai neabejingi sudėtingesnėje gyvenimo situacijoje atsidūrusiai šeimai ar asmeniui, tačiau ne visada pakanka informacijos kur kreiptis pagalbos.

Bendradarbiaujant su bendruomenės pirmininke D. Jonauskiene 2024 m. vasario 8 d. organizuota socialinių paslaugų viešinimo popietė „Esu šalia”. Jaukiame Barzdžių bendruomenės centro namelyje susirinkusiam būreliui aktyvių vietos gyventojų Kretingos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Ramunė Ruginienė papasakojo apie socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis darbo specifiką, pasidalijo su kokiais iššūkiais susiduria teikiant pagalbą šeimoms.

    Susitikimo metu pristatyta Kretingos socialinių paslaugų centro veikla bei teikiamos paslaugos vaikams, šeimai, senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Aktyviai diskutuota apie socialinių paslaugų prieinamumą atokiau nuo rajono centro susikūrusios bendruomenės nariams. Moterys domėjosi individualios priežiūros darbuotojo profesija, kaip galimybe padėti neįgaliems ar senyvo amžiaus bendruomenės nariams bei susikurti darbo vietą arčiau namų.

 

Informaciją parengė Kretingos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Ramunė Ruginienė