Nakvynės namams - vieneri!

Nakvynės namai

    2022 metų spalio 18 -ąją dieną Kretingos socialinių paslaugų centro Nakvynės namai minėjo vienerių metų įkūrimo sukaktį. Šia proga darbuotojams už puikų darbą buvo įteiktos "Metų nominacijos", prie pačių paruošto vaišių stalo aptarti tolimesni darbų planai.

    Per šiuos metus Nakvynės namai vykdė pagrindines funkcijas, kuriomis siekė suteikti asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, apgyvendinimo paslaugas, laikiną nakvynę, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, bei kitas būtinąsias paslaugas, bandant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius įgūdžius ir padėti paslaugų gavėjams integruotis į visuomenę. Apgyvendinimo paslaugomis turėjo galimybę pasinaudoti 20 asmenų, iš kurių 8 ir šiuo metu gyvena Nakvynės namuose. Laikino apnakvindinimo paslauga naudojosi 46 paslaugų gavėjai, kuriems suteikti 147 lovadieniai, iš kurių 6 pradėtos teikti apgyvendinimo paslaugos. Visi žmonės turi gebėjimų ir kompetencijų keisti požiūrį į savo problemas, ieškoti kelių, kaip jas spręsti, tai svarbu nuo vidinės motyvacijos. Mūsų paslaugų gavėjai turi galimybę būti išklausyti ir išgirsti, o socialiniai darbuotojai – išgirsti ir suprasti, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, o jo išgyvenimai – vertingi.