KVIEČIAME SAVANORIAUTI

Kviečiame savanoriauti

DĖMESIO!!!
2022 metų rugsėjo 27 dieną Kretingos socialinių paslaugų centrui buvo suteikta Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacija. Maloniai kviečiame 2023 metais 14-29 metų jaunuolius savanoriauti, įgyti patirties ir išbandyti save naujose veiklos srityse.
Savanoriška individuali arba grupinė veikla gali būti vykdoma:
• su į įstaiga kasdien atvykstančiais 7-18 metų vaikais, kuriems teikiama vaikų dienos socialinė priežiūra;
• su senjorais, kuriems institucijoje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos;
• su vaikais, kurie gyvena Bendruomeniniuose vaikų globos namuose;
• globėjų (rūpintojų) šeimose globojamiems (rūpinamiems) vaikams;
• senyvo amžiaus ar suaugusiems asmenims su negalia jų namuose;
• vaikams, kurie su tėvais apgyvendinti Pagalbos šeimai padalinyje.
Kiekvienas savanoris gauna jaunimo darbuotoją-mentorių, kuris lydi, padeda bei palaiko viso proceso metu. Užduoti rūpimus klausimus ir sužinoti daugiau informacijos galima susisiekus su Dienos centro padalinio vedėja socialiniams reikalas Agne Putvinskiene tel. 867646559 arba el. paštu agne.putvinskiene@spc.kretingos.lt.