IEŠKOME SOCIALINIO DARBUOTOJO

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IEŠKO SOCIALINIO DARBUOTOJO
Darbo krūvis – 1,0 etatas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos - 7,5 – 8,3 baziniais dydžiais.
Darbo pobūdis – darbas su šeimomis.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
-    turėti įgijęs aukštąjį socialinio darbo ar šiai studijų krypčiai prilyginamą išsilavinimą;
-    turėti socialinio darbo, psichologijos, teisinių žinių apie pagalbą sunkumus patiriančiai šeimai ir mokėti jas taikyti praktikoje;
-    turėti bendravimo bei bendradarbiavimo žinių ir įgūdžių, gebėjimų dirbti komandoje;
-    vadovaudamasis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms;
-    tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių;
-    esant poreikiui palydi šeimas į institucijas, įstaigas, organizacijas;
-    ugdo suaugusių šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, taip pat padeda šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai;
-    ugdo suaugusių šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, tėvystės, kasdienio šeimos gyvenimo ir darbinius įgūdžius;
-    bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku vertinant vaiko ir (ar) šeimos poreikius pagalbai, organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai;
-    dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, jų metu pristato turimą informaciją apie vaiką ir jo tėvus, situaciją, pokyčius šeimoje;
-    dalyvauja tėvų susitikimuose su vaiku, kai jis laikinai globojamas (rūpinamas);
-    bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Norintys dalyvauti konkurse asmenys iki 2021-09-01 dokumentus pateikia valstybės tarnybos portale:
https://rb.gy/iakgim

Daugiau informacijos telefonu +370 676 47379