Duris atvėrė nakvynės namai

       2021 metais spalio 15- ąją dieną, adresu Žemaitės alėja 1, Kretinga, duris atvėrė nauji Kretingos socialinių paslaugų centro Nakvynės namai, kurie teiks apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugas, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems Kretingos rajono gyventojams. 
       Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. 
       Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, gali kreiptis į:
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių
Adresu: J. K. Chodkevičiaus g.10 LT-97130 Kretinga
Telefonas: (8-445) 51309

Kretingos socialinių paslaugų centrą Nakvynės namus
Adresu: Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretinga
Telefonai: 86 464 5263    86 465 1738       
El. paštas edita.kucharskiene@spc.kretingos.lt

       Laikinas apnakvindinimas – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
       Asmuo, kuriam reikalinga laikino apnakvindinimo paslauga, kreipiasi į
Kretingos socialinių paslaugų centro Nakvynės namus adresu:

Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretinga
Telefonai: 86 465 1738       86 464 5263