Besidomintiems vaiko globa šeimoje ir įvaikinimu!

Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kviečiami tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos. Susėdę vakarienei, pamąstykite – gal užtektų vietos prie Jūsų stalo ir vienišam vaikui, turinčiam svajonę ir negęstančią viltį gyventi jį mylinčioje šeimoje.

Šeimų, kurios apsisprendžia įvaikinti arba globoti vaikus, nuolat trūksta. Visi tėvų globos netekę vaikai laukia ypatingos dovanos – namų, kuriuose jų lauktų mylintys žmonės.

Įvaikinti ar globoti vaiką gali asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse keliamus reikalavimus vaiko globėjui (rūpintojui) ir įtėviui bei dalyvavęs įtėvių, globėjų (rūpintojų) mokymuose.

Kretingos rajono savivaldybė nuo 2017 m. balandžio 1 d. teikia finansinę paramą globėjų (rūpintojų) šeimoms, kai vaiko globa (rūpyba) nustatyta Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu. Prie valstybės skiriamų išmokų kiekvieną mėnesį vaiko globėjui (rūpintojui) mokamas 100 eurų priedas už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką. Šios piniginės lėšos skirtos naudoti kuo geresniam globotinio (rūpintinio) poreikių ir interesų tenkinimui. Už nuolatinę vaiko globą (rūpybą), nustatytą nuo 2017 m. balandžio 1 d., bus mokamas 500 eurų vienkartinis priedas, skirtas vaiko vietai įkurti, gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems reikmenims įsigyti.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. valstybės skiriamos išmokos – globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo dydis yra 152 eurai. Ši išmoka mokama vaiko globėjui (rūpintojui) už kiekvieną vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje. Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama iki 152 eurų globos (rūpybos) išmoka.

Asmenys, kurie norėtų daugiau sužinoti apie vaiko globą ar įvaikinimą, kviečiami kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių tel. 8 445 51015 arba į Kretingos socialinių paslaugų centrą tel.: 8 675 75261, 8 671 74477.