Naujienos

Pasibaigė mokymai „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“

       Kretingos socialinių paslaugų centras, vykdydamas projektą „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Kretingos rajone“, 2019 metų balandžio 17-18 dienomis organizavo socialinių darbuotojų padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų bei kineziterapeuto mokymus tema „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“. Šiuos mokymus vedė VšĮ Socialinių inovacijų centro lektorė Indrė Makaraitė. Kvalifikacijos kėlimo seminare dalyvavo 20 darbuotojų.

Surengtas Kalėdinis edukacinis renginys vaikus globojančioms šeimos

2018 m. gruodžio 20 d. Kretingos socialinių paslaugų centre buvo surengtas Kalėdinis edukacinis renginys vaikus globojančioms šeimos. Tokie globėjų ir įtėvių bendrystės vakarai jau tapo ilgamete tradicija, jie organizuojami nuo 2009 metų. Šį kartą kartu su globėjais atėjusiems vaikams smagią šventę surengė teatras „Šešios stygos“, o suaugusieji prie arbatos puoduko kartu su psichologu Evaldu Karmaza ir socialinėmis darbuotojomis Lina Rimkuviene, Asta Sakalauskiene ir Birute Daukšaite dalijosi gerąja globos patirtim ir rūpesčiais.

Paminėjome Socialinio darbuotojo dieną

Minėdami savo profesinę šventę, rugsėjo 27 dieną grupė Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojų išvyko į Vilnių. Trumpai aptarę problemas bei pasidalinę gerąja patirtimi su socialinio darbo srityje dirbančiais kolegomis iš Vilniaus, likusį laiką Centro socialiniai darbuotojai skyrė ekskursijai po sostinę. Tema „Mažoji Roma“. Vedami gidės, kuri įdomiai pasakojo žinomus ir negirdėtus Vilniaus kūrimosi įvykius, turėjome galimybę pamatyti kitokią Lietuvos sostinę. Dienai baigiantis, pavargę, bet kupini įspūdžių pasukome namų link...

Besidomintiems vaiko globa šeimoje ir įvaikinimu!

Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kviečiami tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos. Susėdę vakarienei, pamąstykite – gal užtektų vietos prie Jūsų stalo ir vienišam vaikui, turinčiam svajonę ir negęstančią viltį gyventi jį mylinčioje šeimoje.

Šeimų, kurios apsisprendžia įvaikinti arba globoti vaikus, nuolat trūksta. Visi tėvų globos netekę vaikai laukia ypatingos dovanos – namų, kuriuose jų lauktų mylintys žmonės.

Maisto banko akcija

Kretingos socialinių paslaugų nuo 2010 metų dalyvauja Lietuvoje rudenį ir pavasarį organizuojamose „Maisto banko" akcijose. Šių metų pavasarinėje akcijoje, vykusioje balandžio 8-9 dienomis, 24 įstaigos savanoriai kvietė „Rimi" prekybos centro, esančio Malūno g.10, Palanga, lankytojus aukoti maisto produktus nepasiturintiems asmenims. 334 geradariai paaukojo 1139 vienetų ilgai negendančių maisto produktų.