Naujienos

Išvyka į Jauryklos upelio slėnį

        Paskutinį rugpjūčio penktadienį Dienos veiklos tarnybos vaikai apsilankė Jauryklos upelio slėnyje. Vaikai labai apsidžiaugė pamatę daug sportinių įrenginių. Ypač vaikams patiko sūpynės, kurių yra pakankamai daug.  Kadangi  išvyka labai patiko tai dar kartą apsilankėme šiame slėnyje ir rugsėjo pirmąjį penktadienį. Tai tikriausiai  pati geriausia vieta Kretingoje, kur vaikai aktyviai ir linksmai gali leisti savo laisvalaikį.
 

Darbuotojų išvyka į Pakruojo dvarą

       Rugsėjo 28 dieną Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojai, savo profesinės šventės proga suorganizavo pažintinę – pramoginę išvyką į Pakruojo dvarą, kur dalyvavo įvairiose edukacinėse programose, gėrėjosi įspūdingais gėlynais, autentiška aplinka.

ATSISVEIKINIMO POPIETĖ SU DIREKTORE

       2019 – ųjų rugpjūčio 30 – oji - ypatinga diena Kretingos socialinių paslaugų centro bendruomenei.  Tądien buvo paskutinė darbuotojų popietė, praleista kartu su direktore. Nuo šiol Beruta Dirvonskienė, beveik tris dešimtmečius buvusi šios įstaigos šeimininke, į ją sugrįš jau kaip svečias. Darbo kolektyvas, palydėdamas į naują gyvenimo etapą, Jums, Direktore, linki naujų planų, svajonių, sveikatos, namų židinio jaukumo. Pasvėrusi ir įvertinusi nuveiktus darbus, turite teisę atsikvėpti, pasidžiaugti viltingais rytmečiais ir ramiomis vakaro valandomis.

Atsisveikinimas su kolegomis

Mieli kolegos,
Pradžia – 1989-ieji, pabaiga – 2019 m. rugsėjo 2 d., 30 metų dirbta su jumis. Mintimis peržvelgiu visą nueitą kelią: buvau pirmoji įstaigos darbuotoja, kai čia dar vyko statybos darbai, ne kartą svarstyti įstaigos išlikimo, likvidavimo, reorganizacijos klausimai. Visada būta svarbiausių įvykių ir sprendimų sūkuryje. Patirta ir džiugių, ir sunkių, sudėtingų akimirkų. Mūsų visų darbštumo, kūrybiškumo, sumanumo, užsispyrimo dėka pasiekėme, kad įstaiga išliko ir teikia socialines paslaugas visos savivaldybės žmonėms.

PASITARIMAS PRIE APSKRITO STALO

       Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.