Naujienos

MOKYMAI APIE SAVANORYSTĘ

       Savanorystė dažniausiai siejama su jaunų žmonių veikla, tačiau tai nereiškia, kad į ją negali įsitraukti vyresnieji. Lietuvoje pradėta vykdyti Europos Sąjungos programa „54 +“ siekia pakeisti esamą situaciją. Ši socialinė įtraukties priemonė skirta skatinti vyresnių nei 55 metų, tačiau darbingo amžiaus žmonių užimtumą po apmokamo darbo valandų. Gruodžio 9-10 dienomis Kretingos socialinių paslaugų centre vyko baigiamieji projekto „54+“ mokymai apie savanorystę. Šio projekto vadovė Birutė Petraitienė, o lektorė Diana Stankaitienė.

SUPERVIZIJOS KRETINGŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJAMS

       Šių metu lapkričio – gruodžio mėnesiais Kretingos socialinių paslaugų centre vyko 5 supervizijos užsiėmimai dvidešimčiai centre dirbančių socialinių darbuotojų, kuriuos vedė supervizorė Akvilė Budreckytė. Supervizija neišvengiamai moko atsigręžti į save visuose darbiniuose santykiuose ir situacijose. Ji leidžia pamatyti save kitų akimis, suprasti, kaip kitus veikia vienokie ar kitokie tavo sprendimai, veiksmai, poelgiai, ir nuspręsti, ką galėtum daryti kitaip.